Coma de Vaca, una vall glaciar

Lles darreres glaciacions, fa 45.000 anys, farcien tot el fons de la Coma de Vaca i el gel, com que és sòlid, permetia suportar i transportar càrregues molt superiors a les que pot arrossegar un torrent o riu. Aquest fet provoca una erosió i transport de grans blocs molt més enllà d’on eren arrancats.

Les glaciacions de fa 45.000 anys i 11.000 respectivament són els darrers episodis climàtics que van modelar significativament el relleu pirinenc. En aquells temps el gel de les glaceres omplia bona part de les capçaleres com la de Coma de Fontlletera, amb gruixos de gel superiors als cent metres.

La geologia com a eina per a la gestió del territori

La conservació de la geologia és una eina per tal de generar una planificació territorial més sostenible. Conèixer els elements i processos que conformen un determinat relleu permet una planificació urbanística més sostenible i una sensibilitat en la gent que conviu amb les roques cap els temes ambientals i els recursos naturals finits que té el planeta.

volca_pujalos_batet