Coma de l’Embut

Des de fa uns anys que el Patrimoni Geològic es reivindica com a valor territorial a preservar, amb les seves peculiaritats i característiques. Des del CST promovem treballs i activitats per posar de manifest aquest patrimoni i donar-lo a conèixer, així com poder-lo dotar del valor que es mereix i la protecció que necessita, per tal de considerar-lo a l’hora de definir estratègies de gestió i conservació de l’Espai Natural.

Per tal de donar a conèixer part del Patrimoni Natural a la societat i dotar-lo del valor que porta intrínsec, s’ha definit per a la zona de la Vall de Núria un itinerari geològic i elaborat material educatiu i divulgatiu que posa de manifest el Patrimoni Geològic.

El desenvolupament de materials educatius i divulgatius representa un element cabdal i inseparable en la gestió del patrimoni geològic, ja que és la principal via per conscienciar la societat de la necessitat de conservació dels seus béns i enfortir així el vincle societat-natura. La preservació del Patrimoni Natural es garanteix també quan aquesta informació forma part de la planificació i de la conservació dels propis Espais Naturals.