Coma de Vaca

Materials elaborats per interpretar la vall de Coma de Vaca i de Coma de Freser des del refugi de Coma de Vaca situat en un indret geològicament molt interessant per la interpretació dels processos de formació de la Serralada Pirinenca. Destaquen la gran varietat de roques, la diversitat d’estructures i el modelat del relleu, conseqüència dels darrers períodes glacials, que afecten tot el conjunt. La ramaderia de la zona té una funció important per a l’observació de la geologia. Sense el manteniment de les pastures, el bosc cobriria bona part de la vall i no veuríem amb claredat les característiques geològiques del relleu.

Interès geològic que es localitza ens els camins d’accés al refugi de Coma de Vaca.

Aquests materials s’han pogut elaborar gràcies al suport de: